Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 97656

Gepubliceerd op 20 oktober 2015 09:00Nieuwe aanvraag openstellingsvergunning, Stadsbaantunnel - Vallettastraat 1000, HZ_OPEN-15-28553
Stadsbaantunnel - Vallettastraat 1000
HZ_OPEN-15-28553
Datum ontvangst aanvraag: 13 oktober 2015.
 
De Stadsbaantunnel genaamd is westelijk parallel gelegen langs de Leidsche-Rijn-Tunnel waardoorheen de rijksweg A2 loopt; het gedeelte tussen de spoorlijn Utrecht-Gouda aan de noordzijde en de Stadsbaan Midden aan de zuidzijde.
De adresaanduiding van de stadsbaantunnel Vallettastraat 1000.
Het betreft hier een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Deze vergunning is vereist alvorens de stadsbaantunnel in gebruik mag worden genomen.  
 
U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer L.J. Wijburg, tel. 030 2864732 van de Uitvoeringsorganisatie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Wilt u op deze aanvraag reageren, stuur dan zo spoedig mogelijk na het verschijnen van deze publicatie een e-mail naar b.wijburg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk.
 
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl