Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 97656Beschikkingen | aanvraag
Nieuwe aanvraag openstellingsvergunning, Stadsbaantunnel - Vallettastraat 1000, HZ_OPEN-15-28553
Stadsbaantunnel - Vallettastraat 1000
HZ_OPEN-15-28553
Datum ontvangst aanvraag: 13 oktober 2015.
 
De Stadsbaantunnel genaamd is westelijk parallel gelegen langs de Leidsche-Rijn-Tunnel waardoorheen de rijksweg A2 loopt; het gedeelte tussen de spoorlijn Utrecht-Gouda aan de noordzijde en de Stadsbaan Midden aan de zuidzijde.
De adresaanduiding van de stadsbaantunnel Vallettastraat 1000.
Het betreft hier een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Deze vergunning is vereist alvorens de stadsbaantunnel in gebruik mag worden genomen.  
 
U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer L.J. Wijburg, tel. 030 2864732 van de Uitvoeringsorganisatie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Wilt u op deze aanvraag reageren, stuur dan zo spoedig mogelijk na het verschijnen van deze publicatie een e-mail naar b.wijburg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk.