Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 97608Beschikkingen | aanvraag
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 4 extra entreedeuren, Wilhelminalaan 12, Alkmaar
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
 
1815JD12
 
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
 
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Wilhelminalaan 12 Alkmaar: het plaatsen van 4 extra entreedeuren
Datum ontvangst: 14 oktober 2015.
 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.