Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 97606Beschikkingen | aanvraag
Aanvraag omgevingsvergunning, isoleren van daken (aan buitenzijde), Bachlaan 18 t/m 40 (even), Bachlaan 37 t/m 51 (oneven), Debussystraat 4 t/m 10 en 86 t/m 100 (even), Chopinstraat 65 t/m 71 en 79 t/m 93 (oneven) en Haydnlaan 1 t/m 7 (oneven), Alkmaar
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
 
 
 
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
 
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Bachlaan 18 t/m 40 (even), Bachlaan 37 t/m 51 (oneven), Debussystraat 4 t/m 10 en 86 t/m 100 (even), Chopinstraat 65 t/m 71 en 79 t/m 93 (oneven) en Haydnlaan 1 t/m 7 (oneven) Alkmaar: het isoleren van daken (aan buitenzijde)
Datum ontvangst: 15 oktober 2015.
 
 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.