Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 96398Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Exloo, Zuiderhoofdstraat 13, het organiseren van de Schutrups Jumper Dogwalk en de Schutrups Wandeldag, (verleend 14/10)
Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.
U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.
Exloo
Zuiderhoofdstraat 13, vergunning verleend voor het organiseren van de Schutrups Jumper Dogwalk op zaterdag 6 februari 2016 van 08.00 uur tot 18.00 uur en de Schutrups Wandeldag op zondag 7 februari 2016 van 08.00 uur tot 18.00 uur.
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.
Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.