Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 95930Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Odoorn, Boshof 1, kennisgeving incidentele festiviteiten (ontvangen 5/10)
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 4:3 Algemene plaatselijke verordening (Apv) een kennisgeving ontvangen van De Boshof, Boshof 1, 7873 AC Odoornvoor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 17 oktober 2015 van 21.00 tot zondag 18 oktober 2015 02.00 uur.
Zienswijzen/bezwaar/beroep
Het is niet mogelijk een inspraakreactie te geven, bezwaar te maken of beroep in te stellen. De kennisgeving kan bij de balie van de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving worden ingezien.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving 14 0591 of E. kccomgeving@Borger-Odoorn.nl.