Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 90832Overige overheidsinformatie
Exploitatievergunning Hardebollenstraat 2,4,6,7,9,10,11,12 en 14 te Utrecht (Hardebollenstraat Exploitatie B.V.)
De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat er een vergunningaanvraag is ingediend voor:
 
Hardebollenstraat 2,4,6,7,9,10,11,12,14 te Utrecht
Ons kenmerk: HZ_SIE-13-19394
 
Het betreft de overname van een seksinrichting (raamprostitutiebedrijf)
 
De aanvraag ligt tot en met 28 oktober 2015 ter inzage. Voor het inzien van de aanvraag kunt u een afspraak maken met het horecaloket. U kunt hiervoor mailen naar horecaloket@utrecht.nl
 
Zienswijzen:
 
Naar aanleiding van de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 28 oktober 2015 hun zienwijze kenbaar maken.
Uw zienswijze kunt u indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht, p/a Vergunningen,
Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht, Vermeld in uw
brief duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wil maken.