Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 85428Beschikkingen | afhandeling
Borger-Odoorn, Valthe, 7872 PG, Schaapskuilweg 3, Melding Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat in het kader van de Wet milieubeheer een melding is geaccepteerd van het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. U kunt de melding inzien in het Klantcontactcentrum.
Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingebracht.