Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2015, 79678Overige overheidsinformatie
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 36 – 2015
 
INGEKOMEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)
Locatie
Omschrijving
Activiteit
Datum ontvangst
Dossiernummer
Voetboog ong.
Bouw 3 patiowoningen en aanleggen inritten/uitwegen
Bouwen/ inrit-uitweg
27-08-2015
WV-15-01114
Hogevleutweg 7
Het aanleggen van een toegangsweg
Aanleg
27-08-2015
WV-15-01118
U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.
Evenementenvergunning
(Algemene Plaatselijke Verordening , artikel 2. 25, lid 1)
Locatie
Omschrijving
Datum ontvangst
Dossiernumme r
Oirschotseweg 108 (Grillcafe de Buffel)
Het houden van een bbq met live muziek op 5 september
26-08-2015
HZ_INCF-15-01115
Oirschotseweg 108 (Grillcafe de Buffel)
Het houden van een bbq met live muziek op 19 september
26-08-2015
HZ_INCF-15-01116
U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt
Evenementenvergunning
(Algemene Plaatselijke Verordening , artikel 2. 25, lid 1)
Locatie
Omschrijving
Verzenddatum besluit
Dossiernumme r
Spinnerstraat
Het houden van evenement Oktoberbest op 2 t/m 4 oktober 2015
24-08-2015
HZ_EVK-15-00966
Centrum Best
Het houden van de Dulfkesmarkt/Sociale markt op 20 september 2015
25-08-2015
HZ_EVK-15-00979
Bezwaar
Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • -
  de reden waarom u bezwaar maakt.
 • -
  uw naam, (e-mail)adres en handtekening
Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.
Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.
INGEKOMEN MELDINGEN
Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.
Sloopmelding
(Bouwbesluit 2012, artikel 1.26)
Locatie
Omschrijving
Datum ontvangst
Dossiernumme r
Koningin Julianaweg 61
Verwijderen van asbest
24-08-2015
HZ_SMLD-15-01103
Tegen deze melding(en) kunt u geen bezwaar maken.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Incidentele ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken
(Drank- en horecawet, artikel 35)
Locatie
Omschrijving
Verzenddatum besluit
Dossiernumme r
Centrum Best
Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, Dulfkesmarkt op 20 september 2015
25-08-2015
HZ_DHW_O-15-00880
Bezwaar
Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • -
  de reden waarom u bezwaar maakt.
 • -
  uw naam, (e-mail)adres en handtekening
Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.
Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.