Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 77547Beschikkingen | afhandeling
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van kadeconstructies t.h.v. Bergstraat - Lange Koestraat - Paardenveld, Catharijnekade te Utrecht, HZ_WABO-15-13770
Catharijnekade te Utrecht
HZ_WABO-15-13770
Het plaatsen van kadeconstructies t.h.v. Bergstraat - Lange Koestraat - Paardenveld
Datum besluit: 17-08-2015
Besluit: Verleend
Rechtsmiddel: Bezwaar
 
Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u meestal de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen. Bent u het met de genomen beslissing niet eens, dan kunt u bij de meeste besluiten een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Buiten de termijn ingediende bezwaarschriften nemen we in principe niet in behandeling. U kunt u bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Dit formulier vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.