Verwijderen 144 m2 bosplantsoen in de Boksweg
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
 
 
Voor het verwijderen van 144 m2 bosplantsoen in de Boksweg (05-08-2015)
 
 
De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.
 
Naar boven