Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 69205Beschikkingen | aanvraag
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van twee bomen (witte esdoorn) ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein, Paardenveld te Utrecht, HZ_WABO-15-21720
Paardenveld te Utrecht
HZ_WABO-15-21720
Het kappen van twee bomen (witte esdoorn) ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein
Datum ontvangst aanvraag: 23-07-2015
 
U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, digitaal ter inzage bij balie 28 op de 5e verdieping van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo.
Indien u op de aanvraag wilt reageren dan kunt u een e-mail sturen aan vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen. Indien het in plaats van een reguliere procedure een uniforme openbare voorbereidingsprocedure betreft, dan gelden daarvoor andere termijnen. Mocht hiervan sprake zijn, dan ontvangt u naar aanleiding van uw reactie een bericht.