PUBLICATIE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ABG-ORGANISATIE
Na eerder verkregen toestemming van de drie Gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, en advisering door de respectievelijke Ondernemingsraden, hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van genoemde drie gemeenten op 21 juli 2015 besloten vast te stellen de gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie.
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 voor wat betreft artikel 4 en 5 (taken en mandatering), en voor het overige op de 1e dag van de maand volgend op de vaststelling.
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM
Alphen, 23 juli 2015
Naar boven