Gemeenteblad van Someren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenGemeenteblad 2015, 65856Overige besluiten van algemene strekking
Handboek kabels en Leidingen 2015
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren
 
b e s l u i t:
 
vast te stellen het Handboek Kabels en Leidingen 2015 onder gelijktijdige intrekking van het Handboek Kabels en Leidingen 2003.
 
Besloten in de vergadering van 4 juni 2015
 
Nota-toelichting Handboek Kabels en L eidingen 2015