Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 6341Overige besluiten van algemene strekking
Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet
 
VERORDENING VAN UTRECHT 2015 Nr. 1
 
Overzicht van functies, als bedoeld in
de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid
en 67, derde lid Gemeentewet.***
(stand per 20 januari 2015 )
*) Bezoldiging van q.q. functies wordt rechtstreeks gestort in de gemeentekas.
**) Formeel niet q.q.-functie; wel gerelateerd aan het ambt.
***) Deelname aan een raadscommissie is niet opgenomen.
m evrouw S. (Selma) Baş:
senior adviseur bij BMC Groep.
mevrouw A.H. (Heleen) de Boer :
beleidsmedewerker FNV;
bestuurslid Stichting Hout en Meubel (vanuit FNV ).
mevrouw M.J.S. (Monique) Bollen :
zelfstandig adviseur (vakwerk advies B.V.).
d e heer C.H. (Cees) Bos :
zelfstandig ondernemer, hypotecair planner/financieel adviseur;
feitelijk leider Steengoed Assurantie Advies;
bestuurslid Stichting steun Fractiebelang Utrecht Eigenaar Bos Advies & Hypotheken.
mevrouw K. ( Gadiza ) Bouazani :
Buurtondernemer ( Teamleider) Buurtteam Sociaal bij Incluzio.
de heer L.J. (Bert-Jan) Brussaard :
vastgoedjurist, gemeente Woerden.
de heer W.W. (Willem) Buunk :
lector Area Development, Hogeschool Windesheim;
lid accreditatiecomissie St. Visitaties Woningcorporaties Nederland;
voorzitter partijcommissie Infrastructuur Ruimte en Milieu VVD.
de heer P. H. (Peter) van Corler :
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand;
bestuurslid van de Stichting Personeelsfonds Utrechts gemeentepersoneel.
mevrouw B. (Bouchra) Dibi :
geen.
mevrouw E.M. (Eva) van Esch , MSc :
communicatiemedewerker PvdD;
bestuurslid Stichting Binnenste buiten, Cultuur Stichting.
mevrouw J. ( Jony ) Ferket MA :
voorzitter Stichting Denkkracht Utrecht;
projectleider Stichting Schoolinfo;
secretaris Stichting Pim de Kuijer Lezing.
d e heer B. (Bram) Fokke :
directeur Fokke Consult;
A van Ambacht IT B.V;
CTO van Clocktimizer B.V
mevrouw drs. N.M. (Nicole) van Gemert :
directeur Stichting Bont voor Dieren;
bestuurslid Wilde Dieren de Tent uit.
d e heer drs. D.N.E.A. (Dimitri) Gilissen :
adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
mevrouw drs. M.W. (Marle e n) Haage:
docent en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht;
voorzitter Stichting Bestuursassistentie PvdA Utrecht.
de heer B. ( Bülent ) Işik :
ambassadeur bij Van Waarde;
Ambassadeur bij Mira Media.
de heer J.A. (Arjan) Kleuver :
accountmanager bij Welzorg-Auto op maat.
mevrouw A.C. (Aline) Knip :
museum Boijmans van Beuningen Rotterdam;
spinning instructeur sportschool HRNSTR33.
mevrouw H. (Hilde) Koelmans :
werkzaam bij Stichting Lister.
de heer M.A. (Maarten) Koning , MSc:
adviseur Public affairs, Public Matters Den Haag;
zzp’er Maarten Koning Advies.
de heer drs. B. (Bas) Meijer :
beleidsmedewerker Planning & Control, Hogeschool van Amsterdam;
bestuurslid/penningmeester Stichting Vrienden van de Oude Hortis en het Universiteitsmuseum.
de heer S. (Steven) Menke:
student;
lid Raad van Advies vereniging VUUR.
mevrouw M.T.M. (Marloes) Metaal- Froon:
persvoorlichter bij Stichting CDA Tweede Kamerfractie;
bestuurslid stichting fractieondersteuning CDA Utrecht.
de heer M. (Maarten) van Ooijen :
masterstudent aan de Universiteit Utrecht.
de heer W.J. (Wim) Oostveen :
Willibrord Vastgoed BV;
Alex Meijer BV;
Eston BV;
Bavast Beheer NV;
SPF Bali Invest Foundation;
SPF Cosso Invest Foundation;
SPF Canbera Invest Foundation;
Ovast Rijnvliet BV;
Canvast Beheer NV;
SPF Brisbane Invest Foundation;
Stichting Beheer Onroerend goed Doetvast;
Brisvast Beheer NV;
Stichting Zandvast Beheer;
Luxor Groningen BV;
SPF Oost-West;
Nova Armada Beheer NV;
Beheermaatschappij de Utrechtsche BV;
Ovast Ontwikkeling BV;
Ovast Ontwikkeling 2 BV;
Ovast Ontwikkeling 3 BV;
Ovast Ontwikkeling 4 BV;
Ovast Ontwikkeling 5 BV;
Stichting Administratiekantoor Oostveen’s Holding Utrecht BV;
Oostveen’s Holding Utrecht BV;
Stichting Administratiekanoor Dex Vastgoed 1 Utrecht BV;
Dex Vastgoed 1 Utrecht BV;
Stichting Administratiekantoor Leidse Dana BV;
Leidse Dana BV;
Ovast Beheer BV;
O-vast BV;
Stichting ondersteuning Stadsbelang Utrecht;
Stadsbelang Utrecht.
mevrouw dr. B.P. (Brechtje) Paardekooper :
seniorbeleidsmedewerker bij Ministerie van I&M.
mevrouw A. (Anne-Marijke) Podt MSc :
zelfstandig adviseur “A Single Step”.
de heer drs. (Ruben) Post :
senior beleidsmedewerker natuurbeleid, ministerie van Economische Zaken;
vicevoorzitter\secretaris Stichting Bestuursassistentie PvdA Utrecht;
lid Comité van Aanbeveling van Stichting Joods Monument Utrecht.
mevrouw Q.M. (Queeny-Aimee) Rajkowski MSc :
Accountmanager en adviseur bij ORION duurzaam leren;
commissie evaluatie samenwerking JOVD-VVD.
mevrouw M. (Marlen e ) de Regt :
strategisch adviseur bij ZONH zorgoptimalisatie Noord Holland;
manager beleid a.i. bij LPGGz.
de heer mr. R.W. (Roelant) Rollingswier:
organisatieadviseur bij Dutch BV, Hilversum;
bestuurslid Scholarship Foundation USC.
de heer mr. L.A. (Lars) Roodenburg :
teammanger Juridische Zaken bij ING Bank N.V.
m evrouw T.M. (Tara) Scally :
communicatie team Fair Wear Foundation, Amsterdam;
eigenaar Maya Moda, Utrecht.
de heer A.G. (André) van Schie :
directeur van de Museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein;
directeur veerdienst Vrevia;
voorzitter adviescommissies erfgoed en nieuwe kunst Fonds voor Cultuurparticipatie;
penningmeester Stichting Maritiem Nieuwegein;
lid partijraad VVD.
d e heer T.W. (Tim) Schipper :
onbezoldigd bestuurslid SP-afdeling Utrecht;
fractiemedewerker bij de provinciale statenfractie van de SP (Stichting Ondersteuning SP-Statenfractie Utrecht.
m evrouw S. (Sanne) Scholten:
adviseur strategie, beleid en human resource management bij Rotterdam Sportsupport;
ZZP-er bij Sanne.
de heer drs. M.F. (Matthijs) Sienot :
adviseur en interim-manager, eenmanszaak Media voor Morgen;
firmant, uitgever v.o.f. het kan Wel; website over duurzaamheid;
vennoot van BV Groentopia, investeringsmaat-schappij in duurzame online initiatieven.
m evrouw drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen :
DGA Tielen Beheer B.V.;
strategisch adviseur/aandeelhouder Business Openers BV;
algemeen secretaris VVD;
senior Stichting Veritas Beheer;
bestuurslid Stichting Veritas Eigen Huis.
mevrouw G.J. ( Jolande ) Uringa MA:
manager marketing Leger des Heils Reshare;
algemeen bestuurslid ChristenUnie (landelijk);
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht.
de heer drs. N .J. (K laa s) Ver schuure :
senior adviseur Bestuur en projectmanager Bestuurlijke Zaken samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
voorzitter van Stichting Bestuursassistentie D66 Utrecht;
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
de heer S. (Steven) de Vries :
Zelfstandig ondernemer en eigenaar SDV Advies & Training;
lid Raad van Advies Jongeren Milieu Actief;
bestuurslid Semper Excelsius Reünisten.
de heer drs. A. (Sander) van Waveren :
stafadviseur gemeente Sliedrecht;
bestuurslid stichting fraciteondersteuning CDA Utrecht (onbezoldigd).
de heer T.I J .W. (Thijs) Weistra MSc:
beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
de heer V.A. (Vincent Alexander) Wijlhuizen :
zzp’er in Culturele sector;
zzp’er in Communicatie, Organisatie en Trainingen;
artistiek leider Collectief UenIk.
de heer P. (Pepijn) Zwanenberg :
voorzitter Stichting Kosmopolis Utrecht.