Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 63356

Gepubliceerd op 15 juli 2015 09:00Ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Richelleweg 13 te Soesterberg, bouwen
Ontvangen op: 30 juni 2015
  • Locatie: Richelleweg 13, 3769 AZ te Soesterberg
  • Omschrijving: een gesloten gezinsvoorziening op het detentiecentrum van Zeist
  • Kenmerk: OV20150734
Inzage
De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot 6 weken na publicatie ter inzage bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. Aanvraag is wegens vertrouwelijkheid beperkt in te zien, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling telefoonnummer 14 030.
 
Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl