Gemeenteblad van Zeist

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistGemeenteblad 2015, 63356Beschikkingen | aanvraag
Ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Richelleweg 13 te Soesterberg, bouwen
Ontvangen op: 30 juni 2015
  • Locatie: Richelleweg 13, 3769 AZ te Soesterberg
  • Omschrijving: een gesloten gezinsvoorziening op het detentiecentrum van Zeist
  • Kenmerk: OV20150734
Inzage
De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot 6 weken na publicatie ter inzage bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. Aanvraag is wegens vertrouwelijkheid beperkt in te zien, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling telefoonnummer 14 030.
 
Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.