Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 623Beschikkingen | aanvraag
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 93 appartementen, Westplein te Utrecht, HZ_WABO-14-29895
Westplein te Utrecht
HZ_WABO-14-29895
Het bouwen van 93 appartementen
Datum ontvangst aanvraag: 23-12-2014
U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de algemene inzagebalie in de publiekshal op de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo.
Indien u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.