ontwerpbestemmingsplan Vlieland- Manege Badweg 8
 
Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend, dat met ingang van 13 juli 2015 tot 24 augustus 2015 het ontwerpbestemmingsplan Vlieland Manege Badweg 8 ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de vervangende nieuwbouw van een manege met bijbehorende gebouwen. De manege en de berging worden ondergronds gebouwd. De buitenbak wordt anders gesitueerd.
Indienen zienswijzen
Binnen zes weken (tot uiterlijk 24 augustus))kan iedereen een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met mevrouw B. Verheij (tel. 0562-452719) of mevrouw M. Veerdig (tel. 0562-452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.
U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.
U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Vlieland:www.vlieland.nl/ onder het tabblad digitaal loket/ plannen en projecten.
Het planindificatienummer voor ruimtelijke plannen is: NL.IMRO.0096 .1499274-ON01
Naar boven