Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 58021Overige besluiten van algemene strekking
Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden gemeente Alkmaar
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het college van B&W op 2 juni 2015 het volgende heeft besloten:
De Regeling Bezwarencommissie Personele aangelegenheden voor alle medewerkers van de gemeente Alkmaar vast te stellen. De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2015.