Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2015, 55658Overige overheidsinformatie
Bekendmaking subsidieplafonds 2015
Op basis van de ingediende subsidieaanvragen 2015 hebben wij de subsidieplafonds vastgesteld. Wij maken op grond van artikel 4:26 en met toepassing van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht deze subsidieplafonds voor het jaar 2015 bekend. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2015 aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn. De wijze van verdeling is geregeld in de Beleidsregels gemeente Vlissingen.
Voor nieuwe initiatieven die gedurende het jaar 2015 plaatsvinden, is geen budget aanwezig, met uitzondering van nieuwe incidentele sportactiviteiten.
 
Minderhedenbeleid € 47.190
Armoedebeleid € 35.105
Sport € 1.109.850
WMO beleid € 24.870
Sociaal cultureel werk € 991.192
Jeugd € 271.328
Maatschappelijke zorg € 2.248.436
Kind- en peuteropvang € 444.830
Milieubeleid € 682
Openbare orde en veiligheid € 90.242
Amateurkunst € 63.270
Kunst en cultuur € 1.167.945
Oudheidkunde en museum € 382.500
Recreatie € 30.530
Lokale Omroep € 29.000
Bevordering toerisme € 133.950
 
Het subsidieprogramma 2015, waarop bovenstaande subsidieplafonds zijn gebaseerd, ligt vanaf heden tot eind december 2015 ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/subsidies.
 
In het subsidieprogramma staat per organisatie het voor 2015 geldende subsidieplafond. De te verlenen subsidies kunnen lager zijn, niet hoger.
 
 
Vlissingen, 9 juni 2015
B&W Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen