Gemeenteblad van Heusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenGemeenteblad 2015, 52535Overige besluiten van algemene strekking
Gemeente Heusden - mandaat verkoop percelen
Het college van Heusden heeft in de vergadering van 9 juni 2105
besloten:
 • de beëindiging van de huurovereenkomsten van paardenweiden en de verkoop van deze paardenweiden, te mandateren aan de portefeuillehouder die verkoop gemeentelijke eigendommen in zijn of haar portefeuille heeft;
 • de beëindiging van de reguliere pachtovereenkomsten, waarvan de oppervlakte van het/de perce(e)l(en) in deze overeenkomsten, op zichzelf danwel in gezamenlijkheid, minder dan 1 hectare bedraagt,alsmede de verkoop van de betrokken grond, te mandateren aan de portefeuillehouder die pachtgronden respectievelijk verkoop gemeentelijke eigendommen in zijn/haar portefeuille heeft;
 • de verkoop van groen- en reststroken in afwijking van de Uitvoeringsregeling verkoop en verhuur van groenstroken, te mandateren aan de portefeuillehouder die beheer van gemeentelijke eigendommen in zijn of haar portefeuille heeft.
   
   
  namens het college van Heusden
  de secretaris,
  b/a mr. J.T.A.J. van der Ven