Bekendmaking 3e wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
 
Bekendmaking
 
Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat de raad van de gemeente Langedijk op 3 juni 2015 de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) heeft vastgesteld.
 
De wijziging betreft:
 
 • 1.
  het laten vervallen van de gemeentenamen Graft-de Rijp en Schermer;
 • 2.
  het terugbrengen van het aantal Dagelijks Bestuur leden van 4 naar 3;
 • 3.
  het vervallen van verwijzingen via schakelbepalingen naar de gemeentewet; deze bepalingen zijn nu in de Wet gemeenschappelijke regelingen zelf opgenomen;
 • 4.
  het veranderen van de datum van toezending vastgestelde begroting aan gedeputeerde staten en gemeenteraden van 15 juli naar 1 augustus.
 
Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.
 

Langedijk, 16 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Langedijk

Naar boven