Gemeenteblad van Renkum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenkumGemeenteblad 2015, 52111Overige besluiten van algemene strekking
Re-integratieverordening Participatieweg gemeente Renkum 2015
Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd rondom zorg, werk en inkomen door de invoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Door de Participatiewet zijn de gemeentelijke taken gericht op werk breder geworden. Waar de gemeente eerder vooral ondersteunde in het vinden van werk, is er nu ook de verantwoordelijkheid voor het behouden van werk. Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn werk (tijdelijk) niet op eigen kracht kan uitvoeren. Daarom heeft de raad van de gemeente Renkum op 27 mei 2015 de nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet vastgesteld, die ingaat op 1 juli 2015. De oude re-integratieverordening uit 2012 is per 1 juli 2015 ingetrokken.