Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 5085Beleidsregels
Beleidsregel gemeente Alkmaar 2015 voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen in het kader van de Wet Bibob
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, maken bekend dat zij hebben vastgesteld:
  • 1.
    de Beleidsregel gemeente Alkmaar 2015 voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen in het kader van de Wet Bibob.
     
De Bibob-beleidsregels treden in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad.