Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 46928

Gepubliceerd op 29 mei 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenVaststellen openbare ruimte Slotermeer Noordoost(3B, 2015, 97)
 
Afdeling 3B
Nummer 97
Publicatiedatum 27 mei 2015
Onderwerp
Vaststellen openbare ruimte Slotermeer Noordoost
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Gelet op:
 • a.
  artikel 108 van de Gemeentewet
 • b.
  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
 • c.
  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011
 • d.
  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,
Overwegende:
• het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) van 24 april 2015
• het positief advies van het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West van 4 mei 2015
Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 mei 2015
de volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:
• Jacoba van Tongerenbrug (BAG-type kunstwerk)
Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester
Toelichting op vaststellen openbare ruimte Slotermeer Noordoost
Door een burger is voorgesteld om Jacoba van Tongeren, voor haar grote verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet tegen de Duitse bezetter, te vernoemen met een straat of brug.
Uit de onlangs verschenen publicatie “Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van groep 2000 (1940-1945)” van Paul van Tongeren is duidelijk geworden dat vrouwen als Jacoba van Tongeren een veel belangrijkere rol in het verzet hebben gespeeld dan de geschiedschrijving tot nog toe heeft laten zien. De Commissie naamgeving openbare ruimte (CNOR) heeft in haar vergadering van 24 april 2015 vastgesteld dat dit een zeer goede reden is om af te wijken van haar richtlijn dat er in beginsel geen verzetsmensen meer worden benoemd. De CNOR adviseert dan ook positief op de aanvraag.
Bijlage
Situatietekening

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl