Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 43693Beleidsregels
Beleidsnotitie “Bomen en Zonnepanelen” gemeente Borger-Odoorn vastgesteld en ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 6 mei 2015 de beleidsnotitie “uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen” vastgesteld.
In de notitie legt de gemeente uit wat haar beleid is wanneer de plaatsing van zonnepanelen dreigt te botsen met het bomenbeleid. Het gemeentebestuur wil een aanvaardbare balans vinden tussen twee belangen die beide van grote waarde worden geacht. Zowel (het stimuleren van) plaatsing van zonnepanelen als het behoud van een waardevol bomenbestand dragen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. De aanwezigheid van zonnepanelen of de wens om tot plaatsing daarvan over te gaan, vormt evenwel op zich niet een zelfstandige geldige reden voor het verwijderen en onnodig ingrijpend snoeien van bestaande vitale (gemeente)bomen, waarvan gevreesd wordt dat schaduwwerking daarvan leidt tot minder rendement van zonnepanelen
U kunt de Beleidsnotitie terugvinden op de site of opvragen bij het Klantcontactcentrum.
De beleidsnotitie zal vanaf de dag na deze bekendmaking worden toegepast.