Gemeenteblad van Zeist

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistGemeenteblad 2015, 42623Beschikkingen | aanvraag
Ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Richelleweg 13 te Soesterberg, bouwen
Ontvangen op: 7 mei 2015
  • Locatie: Richelleweg 13, 3769 AZ te Soesterberg
  • Omschrijving: het aanpassen van een perimeterbeveiliging DC Zeist
  • Kenmerk: OV20150508
Inzage
De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot 6 weken na publicatie ter inzage bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het bouwloket via telefoonnummer 14 030.
Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.