Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 37575Beschikkingen | afhandeling
Borger-Odoorn,Nieuw-Buinen, Noorderdiep 67, Melding Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat in het kader van de Wet milieubeheer een melding is geaccepteerd van het bouwen van een betonnen mestsilo binnen het agrarische bouwblok. U kunt de melding inzien in het Klantcontactcentrum.
Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingebracht.