Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012 (verbod nachtelijk verblijf)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
gelet op het bepaalde in artikel 2:65b van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012;
besluiten:
 • I.
  aan te wijzen als recreatieterreinen waar het in het belang van het voorkomen van overlast voor een ieder verboden is zich daarin te bevinden:
  - de voetbalkooi nabij de brede school Kaskade aan het Schoolplein te Roelofarendsveen;
  - de ligweide aan de Galgekade te Roelofarendsveen.
 • II.
  te bepalen dat het onder I. genoemde verbod geldt tussen 22.00 uur en 08.00 uur;
 • III
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad.
Aldus besloten door burgemeester en wethouders in hun vergadering van 21 april 2015.

de gemeentesecretaris,

M.E. Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Naar boven