Drank-en Horecawet Kanaalstraat 8
Kennisgeving terinzagelegging
 
De Burgemeester van Vlissingen heeft het voornemen vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet te verlenen aan de hierna genoemde paracommerciële instelling:
 
Kerkgenootschap
Evangelie Gemeente
“de Wijngaard”
Kanaalstraat 8
4388 BM Oost-Souburg
 
Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet worden aan deze vergunningen voorschriften verbonden.
Het ontwerp van het besluit ligt met ingang van 22-4-2015 tot en met 24-5-2015  in de centrale hal van het stadhuis van de Gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor belanghebbenden ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zij hun zienswijze over aanvraag of ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen.
 
Naar boven