Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning Dokkade 1A
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 3 april tot en met 10 april 2015. De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 
08-04-2015, Dokkade 1A, Harlingen, het restaureren van het entrepotgebouw;
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Toezicht en handhaving, bureau Bouw- en woningtoezicht in de Groenlandsvaarder.
 
Harlingen 15-04-2015
Naar boven