Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 30618

Gepubliceerd op 10 april 2015 09:00Gemeente Baarn - Afvoering Hilversumsestraatweg 22 uit het register van Rijks beschermde monumenten
Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten heeft om het monumentnummer 8558, plaatselijk bekend als Hilversumsestraatweg 22, af te voeren van het register van Rijks beschermde monumenten.
 
Locatie Omschrijving Hilversumsestraatweg 22
 
Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Dienstverlenend Domein, sectie vergunningverlening. U kunt voor een afspraak bellen met 035 - 5481611. Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, ondervermelding van "bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over he tmaken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.
 
Besluit datum 26 maart 2015

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl