Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2015, 30618Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Baarn - Afvoering Hilversumsestraatweg 22 uit het register van Rijks beschermde monumenten
Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten heeft om het monumentnummer 8558, plaatselijk bekend als Hilversumsestraatweg 22, af te voeren van het register van Rijks beschermde monumenten.
 
Locatie Omschrijving Hilversumsestraatweg 22
 
Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Dienstverlenend Domein, sectie vergunningverlening. U kunt voor een afspraak bellen met 035 - 5481611. Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, ondervermelding van "bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over he tmaken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.
 
Besluit datum 26 maart 2015