Partiële herziening beheersverordening Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk gemeente Utrecht
Verordening van Utrecht 2015, nr. 2
 
(raadsbesluit van 19 maart 2015)
 
De raad van de gemeente Utrecht;
 
BESLUIT
 
vast te stellen de volgende
 
BEHEERSVERORDENING Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening
 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 19 maart 2015 de beheersverordening Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening vastgesteld.
 
BEHEERSVERORDENING Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening
De gemeenteraad heeft bij besluit van 19 maart 2015 de beheersverordening “Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening” vastgesteld.
 
Plangebied en doelstelling
Het verordeninggebied omvat het gebied waar de beheersverordening Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk voor is vastgesteld.
De partiële herziening ziet op het toevoegen van een regeling voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde; het toevoegen van een definitie voor dienstverlening; het schrappen van de mogelijkheid om nieuwe horeca mogelijk te maken; het regelen van het Heycopplein als schoolplein en het laten vervallen van een contour externe veiligheid bij het tankstation.
 
Inzien
De beheersverordening “Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening” wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet op 25 maart 2015 gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordening, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, is op de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar. De digitale beheersverordening op de landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie.
De gemeente Utrecht biedt de beheersverordening vanaf 1 april 2015 ook aan via de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.
U kunt de papieren versie van de gewijzigde beheersverordeningen en het vaststellingsbesluit, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, vanaf 1 april 2015 inzien via de receptie van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
De beheersverordening “Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk, partiële herziening” treedt in werking op 1 april 2015 zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 maart 2015.

De griffier,

Drs. A.A.H. Smits

De burgemeester,

Mr. J.H.C. van Zanen

Naar boven