Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 19390Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Exloërveen, 9574, Melding Wet milieubeheer (verleend)
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat in het kader van de Wet milieubeheer een melding is geaccepteerd van het oprichten van een mestbassin aan de Boermastreek ongenummerd te Exloërveen, kadastraal Odoorn, sectie N, nr. 1421. U kunt de melding inzien in het Klantcontactcentrum.
Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingebracht.