Aanwijzing monument RK begraafplaats Balgoij, gemeente Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat het volgende object op grond van artikel 3 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Wijchen is aangewezen als beschermd gemeentelijke monument:
• Balgoij, RK begraafplaats aan de Boomsestraat (bij nr. 2)
Ter inzage / Informatie
Schriftelijke stukken over een onderwerp zoals bedoeld in de publicatie zijn iedere werkdag bij voorkeur op afspraak in te zien bij de consulenten van de balie Bouwen en Leefomgeving van het gemeentekantoor aan de Kasteellaan 22-24 in Wijchen. Ook kunt u bij hen een mondelinge toelichting krijgen. De consulenten zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 024 751 71 11. U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@wijchen.nl.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar instellen tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken en vangt aan op 26 februari 2015.
Hoe maakt u bezwaar?
 • 1.
  Beschrijf tegen welk besluit u bezwaar maakt.
 • 2.
  Beschrijf waarom u het niet eens bent met dit besluit.
 • 3.
  Controleer goed of uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres op het bezwaarschrift staat vermeld.
 • 4.
  Zet altijd de datum boven uw bezwaarschrift.
 • 5.
  Zorg er voor dat uw bezwaarschrift door u is ondertekend.
 • 6.
  Stuur uw bezwaarschrift naar het college van Wijchen, ter attentie van de afdeling BMO, post-bus 9000, 6600 HA WIJCHEN of geef het bezwaarschrift tijdens openingstijden af op het gemeentekantoor.
Voorlopige voorziening
Als u er een spoedeisend belang bij heeft dat het genomen besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.
LET OP: dit kunt u alleen doen wanneer u ook bij het college een bezwaarschrift heeft ingediend. U stuurt een kopie van dat bezwaarschrift met een verzoek om een voorlopige voorziening naar: de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, ter attentie van de voorzieningenrechter, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. U moet voor de behandeling van een verzoek griffierecht betalen. De hoogte van dat bedrag kunt u opvragen bij de rechtbank Gelderland. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijkt u voor de voorwaarden op genoemde website.
Wijchen, 25 februari 2015
Burgemeester en wethouders van Wijchen
mr. J.Th.C.M. Verheijen, burgemeester
drs. J.W.M. van der Knaap, secretaris
Naar boven