Besluit wijziging gemeenschappelijke Regeling hus en hiem

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2015;

B E S L U I T:

  • 1.

    in te stemmen met de toetreding van het college tot de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem;

  • 2.

    zich terug te trekken uit de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem;

  • 3.

    in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem overeenkomstig de wijzigingsvoorstellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2015,

, voorzitter (D.J. Stellingwerf)

, griffier (S.T. van der Zwaag)

Naar boven