Gemeenteblad van Maassluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisGemeenteblad 2015, 127736Overige besluiten van algemene strekking

Vaststelling Economische visie Maassluis 2015-2025

Burgemeester en wethouders van Maassluis maken bekend dat zij op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht in haar vergadering van 1 december 2015 de “Economische visie Maassluis 2015-2025” hebben vastgesteld.

Het beleid omvat een kader voor de economische ontwikkeling van Maassluis.  

 

De vastgestelde beleidsnotitie is in te zien op www.officielebekendmakingen.nl, onder gemeenteblad; op organisatie; gemeente; Maassluis.