Gemeenteblad van Gemert-Bakel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelGemeenteblad 2015, 127297Overige besluiten van algemene strekking

Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel

 

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015;

 

in aanmerking genomen dat de bevoegde organen van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren hebben bewilligd in toetreding van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel door in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep;

 

gelet op 147 tweede lid Gemeentewet, artikel 1,tweede en derde lid en artikel 9 eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

b esluit

 

 • 1.

  Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders tot het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel conform het bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkt concept.

 • 2.

  De begrotingswijziging als gevolg van de overname  van de dienstverlening  van Helmond door het Werkbedrijf Atlant de Peel voor kennisgeving aan te nemen.

 • 3.

  De begroting 2016 van het werkbedrijf Atlant De Peel voor kennisgeving aan te nemen.

 • 4.

  Het samenwerkingsconvenant partners Werkbedrijf vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 december 2015 .

 

De griffier,

P.G.J.M. van Boxtel

 

De voorzitter,

drs. J. van Zomeren