Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2015, 125280Overige besluiten van algemene strekking

Vorming Werkbedrijf Atlant De Peel

Het college van burgemeester en wethouders van Asten;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2015 met zaaknummer AST/2015/17087;

Gezien het advies van de Commissie Burgerd van 16 november 2015 (documentnummer AST/2015/20780);

Gezien het raadsbesluit van 8 december 2015 (documentnummer AST/2015/17099);

BESLUIT:

Te wijzigen de Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep tot de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel en daarmee tot toetreding van de gemeente Geldrop-Mierlo tot de (gewijzigde) Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant- De Peel. 

 

Ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Asten van 15 december 2015.

Secretaris

mr. W.M.A. Verberkt

Burgemeester

mr. H.G. Vos