Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2015, 124853Overige overheidsinformatie

Gewijzigde drempelbedragen inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Heerlen

 

De Gemeente Heerlen hanteert met ingang van 1 januari 2016 de volgende inkoopprocedures, gekoppeld aan de hoogte van de geraamde opdrachtwaarde. Deze zogenaamde drempelbedragen bepalen of er enkelvoudig of meervoudig onderhands, of Nationaal of Europees dient te worden aanbesteed.

Drempelbedragen (excl. BTW)

Soort inkoop/ aanbesteding

Soort opdracht

Enkelvoudig onderhands

Meervoudig onderhands

Nationaal

Europees

(conform richtlijn

2004/18/EG)

 

1 offerte of meer

3 offertes of meer (of Nationaal openbaar1)

 

 

Werk

< € 150.000,--

€ 150.000,-- en

< € 1.500.000,--1)

€ 1.500.000,-- en

< € 5.225.000,--

€ 5.225.000,--

Levering en dienst

< € 50.000,--

€ 50.000,-- en

< € 209.000,-- 1)

optioneel

€ 209.000,--

2b dienst (tot 18 april 2016) 2)

< € 209.000,--

optioneel

optioneel

€ 209.000,--

2b dienst (na 18 april 2016) 2)

< € 750.000,--

optioneel

optioneel

€ 750.000,--

 

 

 

 

 

  • 1)

    Indien een grensoverschrijdend belang aanwezig wordt geacht, dient een nationale openbare procedure te worden gevolgd.

  • 2)

    Naar verwachting wordt 18 april 2016 de nieuwe Europese richtlijn (2014/24/EU) geïmplementeerd in een gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Voor het overige blijft het gemeentelijk inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid ongewijzigd.