Wijziging Subsidieregeling Sport

Op 8 december 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Arnhem de gewijzigde Subsidieregeling Sport vastgesteld, die vervolgens op 1 januari 2016 in werking treedt.

De Subsidieregeling Sport 2016 is toegankelijk voor subsidiëring van de volgende drie onderdelen:

  • projectmatige activiteiten

  • structureel aanbod aangepast sporten

  • stimulering van talentherkenning en talentontwikkeling

De gewijzigde subsidieregeling komt nu tegemoet aan de speerpunten uit "De Sportvisie, de Arnhemse visie op sport en bewegen 2011-2021" én ontwikkelingen van deze tijd.

De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt in 2016. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan op de Subsidieregeling Sport een beroep worden gedaan. Daarnaast wil de gemeente Arnhem meer focus op talentherkenning en talentontwikkeling. Voor verenigings- en instellingsoverstijgende activiteiten die gericht zijn op ondersteuning bij herkennen en ontwikkelen van Arnhems sporttalent kan nu een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

Het besluit van het college is te vinden op www.arnhem.nl. Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier is eveneens te vinden op www.arnhem.nl.

Naar boven