Monumentencommissie 19 februari 2015 en 12 maart 2015
De monumentencommissie vergadert eens in de 3 weken op een donderdag. De stukken ter behandeling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdagmiddag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. De data van de volgende vergaderingen van de monumentencommissie zijn 19 februari 2015 en 12 maart 2015. Voor nadere informatie met betrekking tot afspraken en/of bezoeken kunt u contact opnemen met de secretaris of de afdeling.
 
Naar boven