Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 120101Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 met betrekking tot de Jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut en zorgdragen voor een efficiënte werkwijze;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:

  • 1.

    De functie Adviesur Bedrijfsvoering (functienummer 51000008) toevoegen aan de mandaatnummers 48 en 49 van de Afdeling Maatschappelijke Zaken;

  • 2.

    In de tabel behorende bij de Afdeling Maatschappelijke zaken de mandaatnummers 48 en 49 als volgt te wijzigen:

 

Nummer

omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

bijzondere bepalingen

48.

Besluiten inzake individuele jeugdhulpvoorzieningen en de afwijzing van de overige jeugdhulpvoorzieningen, bedoeld in de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015

BW

31000001 Manager Maatschappelijke zaken

CJGV-regisseur

Consulent Jeugd

Orthopedagoog van het CJGV

51000008 Adviseur Bedrijfsvoering

 

49.

Besluiten inzake het verstrekken van persoonsgebonden budgetten, bedoeld in de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015

BW

31000001 Manager Maatschappelijke zaken

CJGV-regisseur

Consulent Jeugd

Orthopedagoog van het CJGV

Jeugdarts van het CJGV

51000008 Adviseur Bedrijfsvoering

 

  • 3.

    De wijziging genoemd bij de onderdelen 1 en 2 in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2015.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

mevrouw B.A.H. Galama

secretaris

burgemeester