Toetredingsbesluit van college Zundert tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

 

Het college van Zundert heeft in zijn vergadering van 30 juni 2015 besloten:

Toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant per 1 januari 2016.

De gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband van gemeenten en het waterschap Brabantse Delta met het doel een zo efficiënt mogelijke uitvoering van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

Overeenkomstig artikel 62a lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Naar boven