Uittredingsbesluit van gemeenteraad Zundert uit de Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

 

De raad van Zundert,

Overwegende dat:

  • -

    sinds een grenscorrectie in 2012 het traject van de HSL niet meer op grondgebied van de gemeente Zundert loopt, waardoor continuering van de deelname door Zundert niet langer noodzakelijk;

  • -

    de mogelijkheden voor belanghebbenden uit Zundert om eventueel een beroep op schadevergoeding te kunnen doen, gewaarborgd blijven.

Heeft in zijn vergadering van 8 december 2015 besloten:

Uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL Zuid, A16 en A4 per 1 januari 2016.

Overeenkomstig artikel 95 juncto artikel 26 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Naar boven