Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 119715

Gepubliceerd op 11 december 2015 09:33
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenevaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel (2015, nr. 269/1250)

 

Nummer 269/1250

Publicatiedatum 27 november 2015

Agendapunt 8

Datum besluit B&W 6 oktober 2015

Onderwerp

Instellen van en opdrachtformulering voor de onafhankelijke evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1250);

Mede gezien de aangenomen motie van de raadsleden de heer Groot Wassink en de heer Poorter (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1250),

Besluit:

 • I.

  in te stemmen met het instellen van de onafhankelijke evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel, voor de duur van de evaluatie, die haar eigen werkzaamheden en ondersteuning regelt en in beslotenheid vergadert, met een voorzitter en drie leden

 • II.

  in te stemmen met de opdrachtformulering voor de in te stellen onafhankelijke evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel, zoals toegelicht in bijgevoegde nota (bijlage 1), waarvan de belangrijkste elementen zijn:

 • a.

  toekomstgerichte, open evaluatie- en adviesopdracht: bouwstenen voor de doorontwikkeling van het stelsel van verlengd lokaal bestuur, gebaseerd op inzicht in de werking van het stelsel;

 • b.

  het perspectief van burgers;

 • c.

  evaluatie op hoofdlijnen;

 • d.

  het college van burgemeester en wethouders vervult het opdrachtgeverschap;

 • e.

  uitvoering van de evaluatie in de eerste helft van 2016.

 • III.

  kennis te nemen dat het college van burgemeester en wethouders de benodigde informatie ter beschikking stelt aan de (ondersteuning van de) evaluatie- en adviescommissie, inclusief documenten waarop het college geheimhouding heeft opgelegd, waarbij de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijft.

 • IV.

  kennis te nemen dat het college hiermee de motie uit 2013 met nummer 463 van de raadsleden mevrouw van Doorninck, mevrouw Moorman en de heer Paternotte inzake een nieuw bestuurlijk stelsel vanaf 2014 (evaluatie) als afgedaan beschouwt.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 25 november 2015.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl