Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2015, 119051Verordeningen

Intrekking Verordening woonadviescommissie 2004

 

De raad van de gemeente Eemnes;

gelezen het voorstel d.d. 30 juni 2015 van burgemeester en wethouders;

B E S L U I T :

I.de verordening Woonadviescommissie 2004 in te trekken;

II. kennis te nemen van het convenant Woonadviescommissie 2015.

 

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 21 september 2015.

J.A. de Bruijn R. van Benthem RA

griffier voorzitter