Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2015, 116870Overige besluiten van algemene strekking

Gemeente Arnhem - Voornemen Bosweg en Wagnerlaan (verwijderen voorrangsregeling)

Zaaknummer: 2015-11-01367

De Bosweg en de Wagnerlaan, ten oosten van de Cattepoelseweg, liggen in een verblijfsgebied met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Volgens principes van de Duurzaam Veiligbeleid zijn wegen in een verblijfsgebied allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Bestuurders van rechts gaan voor. Op het genoemde deel van de Wagnerlaan en de Bosweg is de voorrang op dit moment met borden, haaientanden en stopstrepen geregeld. Voor de uniformiteit en herkenbaarheid van wegen (Duurzaam Veilig) wil het college van burgemeester en wethouders de voorrangsmaatregelen hier weg halen.

In verband daarmee wil het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit nemen voor het verwijderen van de voorrangsborden, haaientanden en stopstrepen op de volgende kruispunten:

  • Wagnerlaan - parallelweg Apeldoornseweg

  • Wagnerlaan - Hommelseweg - Bosweg

  • Bosweg - Bosweg 5

  • Bosweg - Bosweg 1

  • Bosweg - Van Coesfeldstraat

Zienswijzen:

Voordat het college een beslissing neemt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor heeft u de gelegenheid tot 22 december 2015. U kunt uw zienswijze bekend maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9200, 6800 HA Arnhem, o.v.v. zaaknummer: 2015-11-01367

Zodra alle reacties bekend zijn, vindt er een belangenafweging plaats. Indien wordt overgegaan tot een definitief verkeersbesluit, wordt dat bekend gemaakt in de Staatscourant. Tegen een verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

Documentnummer: 2015.0.092.336

Gemeenteblad d.d.: 7 december 2015