Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Bouwen – Willemstraat 3A, Zuidland

Waar

Willemstraat 3A, 3214 CZ Zuidland.

Omschrijving

Het bouwen van een aanbouw.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20150286.

Datum ontvangst

21 oktober 2015.

Datum besluit

17 november 2015.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven