Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Aanleggen – Heullaan 1B en 1C, Oudenhoorn

Waar

Heullaan 1B en 1C, 3227 AJ Oudenhoorn.

Omschrijving

Het realiseren van twee uitritten.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20150299.

Datum ontvangst

12 november 2015.

Datum besluit

24 november 2015.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven