Gemeenteblad van Groesbeek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroesbeekGemeenteblad 2015, 112170Overige besluiten van algemene strekking

Naamswijziging Gemeente Groesbeek naar Gemeente Berg en Dal

De raad van de gemeente Groesbeek;

 

overwegende dat de Gemeenteraad wettelijk bevoegd is tot naamswijziging van de gemeente;

 

dat de gemeenteraad op 2 januari 2015 heeft besloten de naam gemeente Groesbeek te wijzigen in gemeente Berg en Dal;

 

dat deze wijziging eerst kan ingaan een jaar na datum van besluitvorming dus op 2 januari 2016;

 

dat dit administratief leidt tot complicaties en de nieuwe datum van ingang eerst 1 februari 2016 kan zijn;

 

dat dit leidt tot extra kosten en administratieve onduidelijkheid;

 

dat het Ministerie akkoord gaat met invoering per 1 januari 2016 indien de gemeenteraad hiertegen geen bezwaar heeft;

 

dat de gemeenteraad alles overwegende voorstander is van een invoering per 1 januari 2016;

besluit:

 

Geen bezwaar te maken tegen de wijziging van de naam van de gemeente Groesbeek in gemeente Berg en Dal met ingang van 1 januari 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op 17 september 2015.

De raadsgriffier,

J.A.M. van Workum

De voorzitter,

Mr. M. Slinkman