Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 112170

Gepubliceerd op 25 november 2015 09:00Naamswijziging Gemeente Groesbeek naar Gemeente Berg en Dal

De raad van de gemeente Groesbeek;

 

overwegende dat de Gemeenteraad wettelijk bevoegd is tot naamswijziging van de gemeente;

 

dat de gemeenteraad op 2 januari 2015 heeft besloten de naam gemeente Groesbeek te wijzigen in gemeente Berg en Dal;

 

dat deze wijziging eerst kan ingaan een jaar na datum van besluitvorming dus op 2 januari 2016;

 

dat dit administratief leidt tot complicaties en de nieuwe datum van ingang eerst 1 februari 2016 kan zijn;

 

dat dit leidt tot extra kosten en administratieve onduidelijkheid;

 

dat het Ministerie akkoord gaat met invoering per 1 januari 2016 indien de gemeenteraad hiertegen geen bezwaar heeft;

 

dat de gemeenteraad alles overwegende voorstander is van een invoering per 1 januari 2016;

besluit:

 

Geen bezwaar te maken tegen de wijziging van de naam van de gemeente Groesbeek in gemeente Berg en Dal met ingang van 1 januari 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op 17 september 2015.

De raadsgriffier,

J.A.M. van Workum

De voorzitter,

Mr. M. Slinkman


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl